Kontakt

Zakłady Mięsne „Warmia”

Mardi sp. z o.o.
11-300 Biskupiec
ul. Olsztyńska 1

 

NIP 742-000-11-45
REGON 510 501 291
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS: 0000006778
Kapitał zakładowy: 10 000 000 zł

 

Zobacz jak dojechać

  53.84731153255517
  20.959081649780273
  NIE PRZEGAP PROMOCJI
  SMS Newsletter

   ZGODA MARKETINGOWA

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez firmę Mardi Sp. z o.o.  w  Biskupcu, adres siedziby: 11-300 Biskupiec, ul. Olsztyńska 1, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006778, NIP 742-000-11-45, REGON 510501291

   w celu prowadzenia działań marketingowych  przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

   KLAUZULA INFORMACYJNA
   do przetwarzania danych osobowych

   Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

   Administratorem Pana/i  danych jest:

   Mardi Sp. z o.o. w Biskupcu,  siedziba:  11-300 Biskupiec, ul. Olsztyńska 1

   Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

   Dariusz Kuśmierczyk, adres e-mail: d.kusmierczyk@zmwarmia.pl, numer telefonu: 695991060

   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

   przesyłania drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanych przez nią usług w formie newslettera /wiadomości SMS/.

   Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

   artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

   Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

   Pana/Pani dane są nie są  przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

   Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

   Pani/Pana dane będą przechowywane  i przetwarzane przez Mard Sp. z o.o. z siedzibą w Biskupcu do czasu  dostępności usługi sms lub do momentu żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia, chyba, że przetwarzanie danych w dalszym okresie jest uzasadnione wymogami obowiązującego prawa oraz potrzebą ochrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

   Okres przechowywania danych:

   przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia, chyba, że przetwarzanie danych w dalszym okresie jest uzasadnione wymogami obowiązującego prawa oraz potrzebą ochrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

   Ma Pani/Pan prawo do:

   1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
   2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   4. przenoszenia danych,
   5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   Podane przez Panią/Pana dane są:   pobrane dobrowolnie

   Pani/Pana dane:  nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.