TEST

Kiełbasa Sołtysa

100 g kiełbasy wyprodukowano z 101 g mięsa wieprzowego.