Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez  Mardi Sp. z o.o. w Biskupcu, adres siedziby: 11-300 Biskupiec, ul. Olsztyńska 3, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006778, NIP 742-000-11-45, REGON 510501291.

 

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki Cookies na dysku Twojego komputera. W plikach „Cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików Cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

W naszych serwisach nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołują do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Nie ma tu pornografii, materiałów nagannych moralnie, treści uważanych powszechnie za nieetyczne czy obelżywe.

Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

 

 1. Definicje
 2. Administrator – Mardi Sp. z o.o. w Biskupcu, adres siedziby: 11-300 Biskupiec, ul. Olsztyńska 3, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006778, Kapitał zakładowy: 10.000.000,00 zł, NIP 742-000-11-45, REGON 510501291, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 6. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.
 7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 8. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 2. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje następujące plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Cookies śledzące: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników i dostarczają informacji identyfikujących dane konkretnego użytkownika.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies Własne w celu:
 2. Konfiguracji serwisu
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 1. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 1. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 1. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. Świadczenia usług reklamowych
 • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
 1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

 1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies Zewnętrzne w celu:
 2. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
 • vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
 • youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 1. analiz i badań oraz audytu oglądalności oraz zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 1. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
 • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • Sieć reklamowa Creative Market [administrator cookies: Creative Market Labs, Inc. Z siedzibą w USA]
 1. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
 • com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
 • google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 • Instagram, INC [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 • com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

 

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików Cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisu.

 

 1. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

 

 

NIE PRZEGAP PROMOCJI
SMS Newsletter

  ZGODA MARKETINGOWA

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez firmę Mardi Sp. z o.o.  w  Biskupcu, adres siedziby: 11-300 Biskupiec, ul. Olsztyńska 1, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006778, NIP 742-000-11-45, REGON 510501291

  w celu prowadzenia działań marketingowych  przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  do przetwarzania danych osobowych

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

  Administratorem Pana/i  danych jest:

  Mardi Sp. z o.o. w Biskupcu,  siedziba:  11-300 Biskupiec, ul. Olsztyńska 1

  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

  Dariusz Kuśmierczyk, adres e-mail: d.kusmierczyk@zmwarmia.pl, numer telefonu: 695991060

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  przesyłania drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanych przez nią usług w formie newslettera /wiadomości SMS/.

  Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

  Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

  Pana/Pani dane są nie są  przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

  Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

  Pani/Pana dane będą przechowywane  i przetwarzane przez Mard Sp. z o.o. z siedzibą w Biskupcu do czasu  dostępności usługi sms lub do momentu żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia, chyba, że przetwarzanie danych w dalszym okresie jest uzasadnione wymogami obowiązującego prawa oraz potrzebą ochrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

  Okres przechowywania danych:

  przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia, chyba, że przetwarzanie danych w dalszym okresie jest uzasadnione wymogami obowiązującego prawa oraz potrzebą ochrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

  Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Podane przez Panią/Pana dane są:   pobrane dobrowolnie

  Pani/Pana dane:  nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.