Dołącz do naszego zespołu!

11 sierpnia 2021

Ponad 30 lat doświadczenia, ugruntowana pozycja i ciągły rozwój Zakładów Mięsnych „Warmia” pozwala na zagwarantowanie naszym pracownikom bezpiecznej i stabilnej pracy na dobrych warunkach. Obecnie dajemy zatrudnienie ponad 600 osobom, a nasi pracownicy tworzą zgrane zespoły, w których uśmiech, pasja i zaangażowanie są codziennością.

Cenisz to samo?  Chcesz pracować z fajnymi ludźmi?  Dołącz do nas! 

Obecnie szukamy osób na stanowiska:

 • Samodzielny Księgowy / Samodzielna Księgowa
 • Księgowy / Księgowa
 • Pracownik gospodarczy
 • Pracownik magazynu
 • Pracownik sklepu w Płońsku – sprzedawca wyrobów świeżych

Oferujemy Ci:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • korzystne wynagrodzenie zawsze na czas
 • bony świąteczne
 • możliwosć rozwoju
 • szkolenia
 • możliwosć awansu

Daj sobie szansę na dobrą pracę.

 

*Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – rekrutacja pracowników

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Mardi Sp. z o. o., ul. Olsztyńska 1, 11 -300  Biskupiec, tel.: (89) 715 02 50, email: warmia@zmwarmia.pl

(dalej: Spółka)

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH:

Rozpatrzenie złożonej oferty i ewentualne skontaktowanie się z Kandydatem w celu przeprowadzenia dalszej procedury rekrutacyjnej.

 

DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY I PODSTAWY PRAWNE:

Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie podanych przez Kandydata: adresu do korespondencji, adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*.

Podanie niewymaganych przez Spółkę danych m.in. wizerunku, ukończonej szkoły, wykształcenia uzupełniającego, dodatkowych uprawnień, zainteresowań, informacji o stanie zdrowia, stanu cywilnego będzie traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 RODO.  Podanie tych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wykluczy Kandydata z prowadzonej rekrutacji.

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • Dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Po wyłonieniu kandydata na stanowisko pracy, oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
 • Dokumenty osoby, która zostanie pracownikiem zostaną włączane do akt osobowych i będą przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

 

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe Kandydatów mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Spółki, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

Wyrażoną zgodę będzie można wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby Spółki lub na adres e-mail: warmia@zmwarmia.pl

Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Poza tym Kandydat posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, a także przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy się z nami skontaktować.

Kandydat ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

 

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt jest możliwy jest pod adresem e-mail: warmia@zmwarmia.pl lub na wskazany wyżej adres Spółki.

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Samodzielny Księgowy / Samodzielna Księgowa

Księgowy / Księgowa

Pracownik gospodarczy

Pracownik magazynu

Sprzedawca produktów świeżych - SF Płońsk